PRESSMEDDELANDE 20180123

Dalecarlia Growth investerar i NoseOption AB

Dalecarlia Growth investerar drygt tre miljoner kr i NoseOption AB, ett företag som med sin världsunika produkt NOSA plugs underlättar arbetet inom bl.a. vård och omsorgssektorn genom att ta bort dålig lukt.

 

NoseOption startades 2011 av sjuksköterskan Susanna Bergstrand, som dagligen såg vilka negativa effekter dålig lukt har i samspelet mellan vårdpersonal och vårdtagare. Efter flera års utvecklingsarbete lanserades 2015 världens första näspropp på den svenska marknaden och 2016 även i Norge Finland och Danmark.

NOSA plugs finns idag på över 1000 apotek och med patent i bl.a. Europa och Nordamerika är bolaget nu redo för ytterligare marknader.

”Dalecarlia Growth ser mycket positivt på NOSA:s fortsatta utveckling. Det finns en stor potential i bolaget och med produkter som löser ett världsomspännande problem ser vi möjligheter till en global expansion” säger Thomas Hultman, partner i Dalecarlia Growth.

”Dalecarlia Growth har inte bara tillfört kapital utan även kompetens genom att Thomas Hultman, med en bred erfarenhet av försäljning och marknadsföring både nationellt och internationellt, nu tar plats i styrelsen. Vi är övertygade om att vårt samarbete med Dalecarlia Growth kommer att bidra till en snabbare utveckling av bolaget” säger Adrian Liljefors, VD för NoseOption AB”

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Hultman, Dalecarlia Growth tel 073-4484968, thomas.hultman@dalecarliagrowth.se

Adrian Liljefors, VD NoseOption tel 070-2282246, adrian.liljefors@nosaplugs.com

Om NoseOption AB

NOSA plugs är världens första diskreta näspropp som reducerar dålig lukt och ger en uppfriskande känsla vid förkylning.

www.nosaplugs.com/se/

Om DalecarliaGrowth

Dalecarlia Growth, som är ett privatägt riskkapitalbolag, ska genom sin regionala satsning bidra med tillväxt i Dalarna. Dalecarlia Growth investerar företrädesvis i regionala bolag endera i samband med tillväxtkapital eller generationsväxling. Dalecarlia Growth har sitt säte i Borlänge.

Genom att Dalecarlia Growth ägs och drivs av personer som själva har en lång bakgrund inom företagande inkluderar vårt erbjudande inte bara kapital utan även kunskap till bolagen vi väljer att investera i. Vi arbetar aktivt med att analysera och föra diskussioner med intressanta bolag.

www.dalecarliagrowth.se