Vi tror på Dalarna!Vi tror på Dalarna!Vi tror på Dalarna!

Vi tror på Dalarna!

Vi har mer än 100 års erfarenhet av att driva och utveckla företag.

Vi tror på Dalarna!

Vi har mer än 100 års erfarenhet av att driva och utveckla företag.

Vi tror på Dalarna!

Vi har mer än 100 års erfarenhet av att driva och utveckla företag.

Vi tror på Dalarna!

Kontakta oss

PRESSMEDDELANDE 20180123

Dalecarlia Growth investerar i NoseOption AB Dalecarlia Growth investerar drygt tre miljoner kr i NoseOption AB, ett företag som med sin världsunika produkt NOSA plugs underlättar arbetet inom bl.a. vård och omsorgssektorn genom att ta bort dålig lukt.   NoseOption startades 2011 av sjuksköterskan Susanna Bergstrand, som dagligen såg vilka negativa effekter dålig lukt har […]

PRESSMEDDELANDE 20170929

DalecarliaGrowth investerar i mjukvaruföretaget 1tCompany DalecarliaGrowth investerar en miljon kronor i Falubaserade 1TCompany, som har utvecklat en molnbaserad tjänst för felhantering i applikationer. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också AlmiInvest. Investeringen ska användas till marknadsintroduktion av tjänsten.     Jonas Gauffin & Lars Ahlgren CodeRR automatiserar felhanteringen för applikationer baserade på Microsofts […]

PRESSMEDDELANDE 2017-08-31

Länk till pressmeddelande Upcor       Dalecarlia Growth investerar i digital alkohol- och tobakstillsyn Upcor från Mora tar in kapital för nya satsningar med portalen Tillsynen.se – ett nytt digitalt arbetssätt för kommunal tillsyn av alkohol och tobak. I emissionen på totalt två miljoner kr deltar riskkapitalbolaget Dalecarlia Growth och statligt ägda Almi Invest. […]

JOHAN PETERS I P4 DALARNA

Johan Peters berättar om Dalecarlia Growth och programledarna Emma och Martin testar Johan med sina egna affärsidéer. Längd: ca 13 min

PRESSMEDDELANDE 2016-09-08

Riskkapital med hjärta för Dalarna Dalecarlia Growth är namnet på det riskkapitalbolag som nu etablerar sig för att göra satsningar i och för Dalarnas Näringsliv. Bolaget satsar på ett nytt koncept och idén bakom är unik.  Dalarna är i stort behov av att öka tillförseln av kompetent kapital för att skapa regional tillväxt. Dalecarlia Growth […]

PRESSMEDDELANDE 20180123

Dalecarlia Growth investerar i NoseOption AB Dalecarlia Growth investerar drygt tre miljoner kr i NoseOption AB, ett företag som med sin världsunika produkt NOSA plugs underlättar arbetet inom bl.a. vård och omsorgssektorn genom att ta bort dålig lukt.   NoseOption startades 2011 av sjuksköterskan Susanna Bergstrand, som dagligen såg vilka negativa effekter dålig lukt har […]

PRESSMEDDELANDE 20170929

DalecarliaGrowth investerar i mjukvaruföretaget 1tCompany DalecarliaGrowth investerar en miljon kronor i Falubaserade 1TCompany, som har utvecklat en molnbaserad tjänst för felhantering i applikationer. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också AlmiInvest. Investeringen ska användas till marknadsintroduktion av tjänsten.     Jonas Gauffin & Lars Ahlgren CodeRR automatiserar felhanteringen för applikationer baserade på Microsofts […]

PRESSMEDDELANDE 2017-08-31

Länk till pressmeddelande Upcor       Dalecarlia Growth investerar i digital alkohol- och tobakstillsyn Upcor från Mora tar in kapital för nya satsningar med portalen Tillsynen.se – ett nytt digitalt arbetssätt för kommunal tillsyn av alkohol och tobak. I emissionen på totalt två miljoner kr deltar riskkapitalbolaget Dalecarlia Growth och statligt ägda Almi Invest. […]

JOHAN PETERS I P4 DALARNA

Johan Peters berättar om Dalecarlia Growth och programledarna Emma och Martin testar Johan med sina egna affärsidéer. Längd: ca 13 min

PRESSMEDDELANDE 2016-09-08

Riskkapital med hjärta för Dalarna Dalecarlia Growth är namnet på det riskkapitalbolag som nu etablerar sig för att göra satsningar i och för Dalarnas Näringsliv. Bolaget satsar på ett nytt koncept och idén bakom är unik.  Dalarna är i stort behov av att öka tillförseln av kompetent kapital för att skapa regional tillväxt. Dalecarlia Growth […]

PRESSMEDDELANDE 20180123

Dalecarlia Growth investerar i NoseOption AB Dalecarlia Growth investerar drygt tre miljoner kr i NoseOption AB, ett företag som med sin världsunika produkt NOSA plugs underlättar arbetet inom bl.a. vård och omsorgssektorn genom att ta bort dålig lukt.   NoseOption startades 2011 av sjuksköterskan Susanna Bergstrand, som dagligen såg vilka negativa effekter dålig lukt har […]

PRESSMEDDELANDE 20170929

DalecarliaGrowth investerar i mjukvaruföretaget 1tCompany DalecarliaGrowth investerar en miljon kronor i Falubaserade 1TCompany, som har utvecklat en molnbaserad tjänst för felhantering i applikationer. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också AlmiInvest. Investeringen ska användas till marknadsintroduktion av tjänsten.     Jonas Gauffin & Lars Ahlgren CodeRR automatiserar felhanteringen för applikationer baserade på Microsofts […]

PRESSMEDDELANDE 2017-08-31

Länk till pressmeddelande Upcor       Dalecarlia Growth investerar i digital alkohol- och tobakstillsyn Upcor från Mora tar in kapital för nya satsningar med portalen Tillsynen.se – ett nytt digitalt arbetssätt för kommunal tillsyn av alkohol och tobak. I emissionen på totalt två miljoner kr deltar riskkapitalbolaget Dalecarlia Growth och statligt ägda Almi Invest. […]

JOHAN PETERS I P4 DALARNA

Johan Peters berättar om Dalecarlia Growth och programledarna Emma och Martin testar Johan med sina egna affärsidéer. Längd: ca 13 min

PRESSMEDDELANDE 2016-09-08

Riskkapital med hjärta för Dalarna Dalecarlia Growth är namnet på det riskkapitalbolag som nu etablerar sig för att göra satsningar i och för Dalarnas Näringsliv. Bolaget satsar på ett nytt koncept och idén bakom är unik.  Dalarna är i stort behov av att öka tillförseln av kompetent kapital för att skapa regional tillväxt. Dalecarlia Growth […]

PRESSMEDDELANDE 20180123

Dalecarlia Growth investerar i NoseOption AB Dalecarlia Growth investerar drygt tre miljoner kr i NoseOption AB, ett företag som med sin världsunika produkt NOSA plugs underlättar arbetet inom bl.a. vård och omsorgssektorn genom att ta bort dålig lukt.   NoseOption startades 2011 av sjuksköterskan Susanna Bergstrand, som dagligen såg vilka negativa effekter dålig lukt har […]

PRESSMEDDELANDE 20170929

DalecarliaGrowth investerar i mjukvaruföretaget 1tCompany DalecarliaGrowth investerar en miljon kronor i Falubaserade 1TCompany, som har utvecklat en molnbaserad tjänst för felhantering i applikationer. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också AlmiInvest. Investeringen ska användas till marknadsintroduktion av tjänsten.     Jonas Gauffin & Lars Ahlgren CodeRR automatiserar felhanteringen för applikationer baserade på Microsofts […]

PRESSMEDDELANDE 2017-08-31

Länk till pressmeddelande Upcor       Dalecarlia Growth investerar i digital alkohol- och tobakstillsyn Upcor från Mora tar in kapital för nya satsningar med portalen Tillsynen.se – ett nytt digitalt arbetssätt för kommunal tillsyn av alkohol och tobak. I emissionen på totalt två miljoner kr deltar riskkapitalbolaget Dalecarlia Growth och statligt ägda Almi Invest. […]

JOHAN PETERS I P4 DALARNA

Johan Peters berättar om Dalecarlia Growth och programledarna Emma och Martin testar Johan med sina egna affärsidéer. Längd: ca 13 min

PRESSMEDDELANDE 2016-09-08

Riskkapital med hjärta för Dalarna Dalecarlia Growth är namnet på det riskkapitalbolag som nu etablerar sig för att göra satsningar i och för Dalarnas Näringsliv. Bolaget satsar på ett nytt koncept och idén bakom är unik.  Dalarna är i stort behov av att öka tillförseln av kompetent kapital för att skapa regional tillväxt. Dalecarlia Growth […]