PRESSMEDDELANDE 2016-09-08

Riskkapital med hjärta för Dalarna

Dalecarlia Growth är namnet på det riskkapitalbolag som nu etablerar sig för att göra satsningar i och för Dalarnas Näringsliv. Bolaget satsar på ett nytt koncept och idén bakom är unik. 

  • Dalarna är i stort behov av att öka tillförseln av kompetent kapital för att skapa regional tillväxt. Dalecarlia Growth kommer företrädelsevis att investera i regionala bolag antingen i samband med tillväxtkapital eller generationsväxling, berättar Johan Peters som är en av initiativtagarna till Dalecarlia Growth.

Kapital med ett ansikte

Dalecarlia Growth kommer att verka som en fond. Fonden ska investera regionalt i bolag med säte i Dalarna. Det kommer inte att handla om helt nya företag utan sådana som har en pågående affär och som har potential att utvecklas och växa.

  • Samtliga delägare i bolaget har hjärtat i Dalarna och vill satsa här för att bidra till regionens utveckling. Det finns många bra idéer, och företag med stor tillväxtpotential, fortsätter Johan Peters. Vi kommer att erbjuda företagarna både finansiering och dessutom kompetensen från det stora och kompententa nätverk som ligger bakom Dalecarlia Growth. Delägarna har en bred kompetens med allt från industri till företagsöverlåtelser.
  • Vi kommer med andra ord att engagera oss mycket i de bolag som vi väljer att investera i, säger Johan Peters. Vi erbjuder kapital med ett ansikte helt enkelt, konstaterar han.

 Vill bidra till att få Dalarna att växa

  • Jag tvekade inte en sekund att engagera mig i Dalecarila Growth, säger Ulrika Karlsson som är en av delägarna i bolaget. Det här är ett nytt sätt att jobba med riskkapital och den anda och det engagemang som finns i teamet bakom Dalecarlia Growth borgar för att det kommer att bli riktigt bra. Vi vet att det finns många duktiga företagare där ute som vill växa men kanske saknar förutsättningarna, vi är deras partner.

Jonas Hedin är en annan av personerna i teamet bakom Dalecarlia Growth.

  • Det råder brist på kapital för utveckling av företagen i länet, säger han, och på detta sätt kan vi bidra till att få Dalarna att växa. Vi tror konceptet att vara ett helt team bakom ett ägande kommer få en betydande hävstångseffekt. Inom Dalercarlia Growth kan man enkelt summera ihop 100-tals år av erfarenhet kring att driva och utveckla företag, och det är något som kommer att vara mycket värdefullt för de företagare vi väljer att investera i, fortsätter han.

En lucka som måste fyllas 

  • I Dalarna finns fortfarande många företag som drivs av äldre personer som väntar på att finna en lösning avseende framtida ledning och ägare menar Jan Nordin, som aktivt arbetat med företagsöverlåtelser i länet under många år. Dalecarlia Growth kan vara den funktion som får sådana bolag att kunna växla över till en yngre generation med hjälp av stöd i form av både kapital och kunnande. Många bolag har också potentialen att gå från att vara försörjningsbolag till att bli tillväxtbolag.

Håkan Alfon på Almi Invest har lång erfarenhet av riskkapital och ser mycket positivt på kommande saminvesteringar med Dalecarlia Growth.

  • Det finns ett stort behov av den här typen av riskkapitalbolag i Dalarna, säger han. Det är en lucka som måste fyllas och det är väldigt få som är beredda att satsa så som man gör här. När Almi Invest gör investeringar krävs det ytterligare en privat investerare och Dalacerlia Growth är för oss en perfekt partner.
  • När vi gör investeringar är teamet bakom företagen en av de viktigaste faktorerna, fortsätter han. Det gäller både företag som vi investerar i och de företag som vi samarbetar med när vi gör våra investeringar. Dalecarlia Growth är ett unikt team med en stark känsla för Dalarna, så jag ser fram emot att hitta samarbeten runt om i regionen. 

Auditions 4 gånger per år

Företag som vill söka samarbete med fonden kommer att få möjlighet att presentera sina affärsidéer på auditions som Dalecarlia Growth kommer att anordna. Första audition planeras redan nu i höst den 25 november.

Delägare i Dalecarlia Growth är per 2016-09-08:
Johan Peters, Jan Nordin, Ulrika Karlsson, Anders Tunestam, Jonas Hedin, Monica Lundin, Thomas Hultman, Katarina Olander, Jan Pettersson, Johny Woxberg, Göran Rörvall, Jörgen Malmberg och Anna Grånäs Jakobsson

Initiativtagare Dalecarlia Growth är:
Johan Peters och Jan Nordin

För mer information om Dalecarlia Growth kontakta

Johan Peters tel 070-7600030 – johan.peters@dalecarliagrowth.se