PRESSMEDDELANDE 2017-08-31

Länk till pressmeddelande Upcor

 

 

 

Dalecarlia Growth investerar i digital alkohol- och tobakstillsyn

Upcor från Mora tar in kapital för nya satsningar med portalen Tillsynen.se – ett nytt digitalt arbetssätt för kommunal tillsyn av alkohol och tobak. I emissionen på totalt två miljoner kr deltar riskkapitalbolaget Dalecarlia Growth och statligt ägda Almi Invest.

I åratal har lagstiftningen kring försäljning av alkohol-, läkemedels- och tobaksprodukter successivt skärpts, vilket lett till ökade krav på Sveriges tillsynsmyndigheter, kommunerna. Med växande försäljningsvolymer finns nu ett stort behov att hitta effektivare arbetssätt för kommunerna att kunna fullfölja sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

Den digitala portalen Tillsynen.se har utvecklats i nära samarbete med Länsstyrelsen i Värmland, och systemets funktionalitet har säkerställts via kommunala handläggare. Digitala kontroller och uppföljningssystem effektiviserar arbetet och tillgodoser även näringslivets behov av tydlighet och snabbare hantering.

  • Vi ser en spännande framtid för Tillsynen.se och kapitaltillskottet möjliggör en snabbare etablering på den svenska marknaden, säger Upcors vd och grundare Ulf Jonsson. Vi kommer även att utveckla portalen med fler moduler och titta på etablering på nya marknader, främst i Norden.

Tillsynen.se har lanserats och används redan idag av kommuner i Sverige. Över 3 000 butiksanställda har genomgått den digitala utbildningen i systemet.

  • Den digitala tillsynen gör det enklare för Sveriges alla kommuner och det är glädjande att Dalarnas näringsliv är del i det, säger Jonas Hedin, partner i det regionala riskkapitalbolaget Dalecarlia Growth och även ny styrelseordförande i Upcor.
    .
  • Portalen skapar helt nya förutsättningar för tillsynsmyndigheterna att uppnå bättre kontroll och en mer säkerställd tillsyn, säger Håkan Alfon, investment manager på Almi Invest. Här har Upcor goda möjligheter att bli en ledande leverantör av digitala lösningar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Jonsson, vd Upcor, 070-884 17 82, ulf.jonsson@tillsynen.se
Jonas Hedin, Dalecarlia Growth, 070-783 09 06, jonas.hedin@dalecarliagrowth.se
Håkan Alfon, investment manager Almi Invest, 070-658 83 13, hakan.alfon@almiinvest.se